excitation_energies.meta_info_entry.json 323 Bytes