meta_abstract_types.meta_info_entry.json 264 Bytes